Karta över Brasilien

På den Brasilianska kartan nedan är flertalet av de mest kända och populära resmålen markerade. Huvudstaden Brasilia en bit in i landet är markerad med en röd stjärna.

Flertalet av de mest kända och välbesökta orterna för turister är belägna i det nordöstra hörnet. Till exempel Natal och Fortaleza.

brasilienkarta