Brasiliens historia

historiaVid slutet av 1400-talet livnärde sig ursprungsbefolkningen på jakt, fiske, samlande och jordbruk.

Kontinenten upptäcktes år 1500 av Pedro Alvarez Cabral och blev då portugisisk koloni. De följande århundradena exploaterades landets naturrikedomar (främst guld och gummi) parallellt med att en jordbruksekonomi (främst socker och kaffe) växte fram. Under denna period minskade ursprungsbefolkningen och miljontals slavar togs in från Afrika.

Brasilien upphörde att vara en portugisisk koloni och blev en fri nation den sjunde september 1822. Monarkin störtades och republik infördes sedan år1889.

Under 1900-talet kom så en andra våg av europeiska immigranter, främst från Italien och Tyskland, vilket ytterligare påverkat den stora blandningen av kulturer i Brasilien.

Efter en kupp 1964 tog militären makten och styrde landet till 1985 då demokratiska val åter kunde hållas.